duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Phong cảnh
Nhớ phố xưa
Nét quan họ
Mùa hạ
Làng tôi
Hương sen
Hồ Gươm
Hà Nội
Giếng vàng
Chuồn chuồn
Chiều về
Cấy
Tranh Lụa
Tranh Sơn Mài
Điêu khắc
Nghệ thuật sắp đặt