duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Xét tặng danh hiệu NSND cho Thứ trưởng Vương Duy Biên