duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Triển lãm tranh họa sĩ Vương Duy Biên lần 2 tại Pháp - 1997


Tiếp nối thành công sau triển lãm tranh nghệ thuật năm 1996, họa sĩ Vương Duy Biên tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật lần thứ 2 tại Pháp vào năm 1997.