duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Triển lãm tại pháp năm 1996 - Họa sĩ Vương Duy Biên


Năm 1996 họa sĩ Vương Duy Biên lần đầu tiên giới thiệu đất nước Việt Nam to you bè quốc tế qua those tác phẩm của mình. Triển lãm tranh of ông not only got sự đón nhận of you bè Pháp which còn receive nhiều tình cảm yêu mến of đông bào Việt kiều đang sinh sống and làm việc tại Pháp. Dưới đây is chùm ảnh về buổi triển lãm: