duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Tác giả mẫu tượng Trần Hưng Đạo ở Trường Sa: Chúng ta yêu hòa bình nhưng luôn cảnh giác