duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Tượng Đức Thánh Trần bên hàng cây Phong ba