duybien2208@yahoo.com.vn (+84) 90 601 2959

Thôn Tép - Xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn - Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 90 601 2959 - Email: duybien2208@yahoo.com.vn